Zorg

Ons zorgteam

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind?

Voelt je kind zich niet goed op school?

De klasleerkracht van uw kind neemt een centrale rol in dit verhaal.

Daarnaast staat het zorgteam ook voor uw kind klaar.

Het zorgteam helpt samen oplossingen zoeken, staat in contact met het CLB en externen en ondersteunt acties op schoolniveau.

 

Karin Deschildre

Zorgcoördinator kleuter en lager

Welkom op school met uw vragen. 

Ik probeer met het hele team een oplossing te zoeken.

Op je mail geef ik snel een antwoord.

Mijn mailadreskarin.deschildre@sirh.be

Ilona Vanoudendycke en Ruth Devleeschouwer

Zorgjuffen kleuter

Wij helpen mee oefenen met de kleuters.

Joren Vermeersch

Zorgleerkracht lager

Ik bied kinderen van het lager en anderstaligen extra ondersteuning.

Wij laten uw kind groeien